Quản lý văn bản đến/đi, quản lý công văn

Quản lý văn bản đến/đi

Văn bản đến-đi

Quản lý khoa học

Hệ thống được phân chia các hình thức văn bản đến/đi/nội bộ. Cho phép xây dựng các tủ tài liệu để lưu trữ một cách khoa học. Hệ thống cho quản lý văn bản của các khối Đảng/Đoàn.

Kiểm soát công việc

Cho phép kiểm soát tình hình xử lý văn bản một cách chặt chẽ từ khi tiếp nhận xử lý đến khi hoàn thành. Hệ thống có các dạng báo cáo đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Tích hợp đa dạng

Hệ thống văn bản được tích hợp nhiều ứng dụng tiên tiến: Microsoft Office, Chữ ký số, liên thông văn bản quốc gia...


Ưu điểm

 • Các luồng xử lý văn bản được thiết kế động, người dùng rất dễ dàng sử dụng.
 • Có thể xuất các loại báo cáo khác nhau. Báo cáo công việc cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng dự án...
 • Có thể chỉnh sửa phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

Quản lý văn bản đến/đi/nội bộ

 • Quy trình xử lý văn bản đến/đi linh động.
 • Kiểm tra thời gian/tiến độ xử lý văn bản.
 • Sắp xếp văn bản theo tủ cá nhân, tủ phòng, tủ cơ quan.
 • Hệ thống cấp số văn bản linh động.
 • Tìm kiếm và lọc văn bản dễ dàng.
 • Hệ thống báo cáo đa dạng.
Xử lý văn bản trong một hồ sơ
Kiểm soát tình hình xử lý văn bản đến đi trong doanh nghiệp
Quản lý hồ sơ công việc
 • Quy trình xử lý khép kín
 • Quản lý văn bản liên quan, các cá nhân/phòng/ban tham gia xử lý
 • Quản lý các hạng mục công việc nhỏ
 • Theo dõi tình hình xử lý công việc
 • Báo cáo và đánh giá kết quả công việc
 • Tìm kiếm công việc theo các tiêu chí khác nhau
Tích hợp ứng dụng
 • Xem văn bản Word, Excel, PDF trực tuyến.
 • Soạn thảo tài liệu Microsoft Word trực tuyến.
 • Tích hợp chữ ký số văn bản.
 • Tích hợp hệ thống liên thông Văn bản quốc gia.
Duyệt văn bản online