E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Thông tin liên hệ


Tuyển dụng Tester

28/04/2019

Làm việc tại Hà Nội.


Tuyển dụng Lập trình viên .NET

28/04/2019

Tuyển lập trình viên .Net, làm việc tại Hà Nội


Tuyển dụng NV triển khai phần mềm

28/04/2019

Nhân viên triển khai làm việc tại TP Hồ Chí MinhTin liên quan

TIN TIÊU ĐIỂM