E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Thông tin liên hệ

Công ty CP Thủy điện Thác Mơ ứng dụng PortalOffice vào quản lý

Nôi dung tập huấn tập trung vào khai thác cơ sở kỹ thuật của PortalOffice,  hướng dẫn kỹ năng vận hành phần mềm, ứng dụng phù hợp với cấp quản lý, văn thư, lãnh đạo đơn vị và  từng cá nhân chức năng. Bằng các minh họa cụ thể, lớp tập huấn được nâng cao kỹ năng vận hành và xây dựng báo cáo, giải quyết nhanh chóng nhằm nâng cao hiệu suất lao động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vật tư văn phòng...

Trong quá trình học tập các học viên đã có buổi thực hành tại lớp học và giao lưu trao đổi nghiệp vụ trong không khí vui vẻ, hợp tác, nhiệt tình và sôi nổi, qua đó cũng đề cập đến những hạn chế và ưu điểm của công tác văn phòng. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, trong nhiều năm qua TMHPC luôn hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đồng thời luôn mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty cổ phần./.

28/04/2016 - admin


Tin liên quan

TIN TIÊU ĐIỂM