E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Thông tin liên hệ

VSS triển khai phần mềm cho hơn 30 đơn vị thành viên thuộc VINACOMIN

- Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
- Tổng công ty điện lực – Vinacomin
- Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin
- Công ty CP xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
- Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin
- Công ty CP Than Hà Tu – TKV
- Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin
- Công ty Than Dương Huy – TKV
- Công ty cổ phần đồng Tả Phời – Vinacomin
- Công ty than Khe Chàm – TKV
- Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin
- Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin
- Công ty Nhiệt điện Sơn Động
- Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin.
- Công Ty Tnhh Mtv Địa Chất Việt Bắc
- Công Ty Kho Vận Hòn Gai – Vinacomin
- Công Ty Chế Biến Than Quảng Ninh – Tkv

- .............

29/04/2019 - admin


Tin liên quan

TIN TIÊU ĐIỂM