E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Thông tin liên hệ

Ứng dụng PortalOffice tại TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

VEC có các công ty con bao gồm:

- Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam(VECC)
- Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS)
- Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VECO&M)
- Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE)
Và các Ban Quản lý Dự án

Phần mềm PortalOffice được triển khai cho VEC và được sử dụng phần lớn các chức năng:
- Quản lý công văn
- Quản lý công việc - dự án
- Tin nhắn
- Quy trình làm việc
- Quản lý nhân sự
- Lịch cơ quan
- Lịch cá nhân
- Diễn đàn trao đổi
- ...

Tất cả chức năng được sử dụng rất tốt và đem lại hiệu quả trong quản lý và điều hành công việc của TCT.

28/04/2017 - admin


Tin liên quan

TIN TIÊU ĐIỂM