Chữ ký điện tử

Chức năng ký số

Ký số văn bản - quy trình
Chức năng phần mềm của PO bao gồm các loại ký như ký số bằng Token hoặc ký HSM. Cho phép người dùng ký số trên mọi văn bản, tài liệu. Hơn nữa chức năng ký số được áp dụng cho mọi quy trình công việc.
Phần mềm được tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số khác nhau như VNPT, Viettel... Việc này sẽ giúp cho khách hàng lựa chọn các dịch vụ ký số phù hợp cho mình.

Lợi ích sử dụng:

  • Dễ dàng theo dõi quy trình phê duyệt hồ sơ/văn bản.
  • Giảm thời gian hoàn thành ký duyệt Hồ sơ/văn bản và khắc phục được hạn chế về khoảng cách địa lý trong việc Ký phê duyệt Hồ sơ.
  • Hạn chế được khả năng giả mạo chữ ký hơn so với chữ ký tay.

Ký số trên văn phòng điện tử gồm các chức năng:

  • Ký số xét duyệt trong từng bước quy trình.
  • Ký số phát hành văn bản điện tử, ký số dự thảo văn bản.
  • Ký số trên từng công việc
  • Thiết lập chữ ký (chữ ký nháy, chữ ký cơ quan, chữ ký).
  • ...