Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng

Kiểm soát hợp đồng mua/bán
Chức năng quản lý hợp đồng giúp các doanh nghiệp tạo, theo dõi, duy trì và báo cáo về các hợp đồng kinh doanh khác nhau – tất cả tại một điểm.
Sử dụng những công cụ này, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo, lưu trữ, chỉnh sửa và theo dõi hợp đồng của họ một cách dễ dàng — loại bỏ nhu cầu về thủ tục giấy tờ và nhập dữ liệu thủ công.
Trên hết, quản lý hợp đồng cho phép các nhân viên ở các địa điểm khác nhau làm việc cộng tác tốt hơn, giúp họ luôn ngăn nắp trong khi quản lý hợp đồng nhanh chóng và hiệu quả.
Mỗi khi hợp đồng đến thời hạn, chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng sắp tới, PO sẽ gửi cảnh báo để nhắc nhở người phụ trách hợp đồng.
Phần mềm hỗ trợ phân công vai trò cho từng thành viên tham gia xử lý hợp đồng.

Các chức năng chính:

 • Quản lý thông tin khách hàng/nhà cung cấp.
 • Quản lý lịch sử giao dịch với khách hàng/nhà cung cấp.
 • Quản lý hợp đồng mua/bán.
  • Quản lý chi tiết thông tin hợp đồng
  • Các công việc liên quan.
  • Các hợp đồng liên quan.
  • Quản lý các khoản dự thu/chi (có quy trình xét duyệt, có cảnh báo đến hạn theo kế hoạch).
  • Ghi lịch sử các khoản thu/chi (có quy trình đánh giá).
  • Quản lý theo phân loại dự án.
  • Hỗ trợ tra cứu thông tin hợp đồng dễ dàng.
  • Hiển thị cảnh báo về hợp đồng sắp hết hạn.
  • Cho phép quản lý nhiều tầng, nhiều cấp hợp đồng.
  • Trích xuất báo cáo.
 • Cung cấp đồ thị trực quan đánh giá tổng hợp thu/chi.
Quản lý hợp đồng