E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Các chức năng truyền thông nội bộ

Lịch cá nhân

Lịch cá nhân cung cấp công cụ cho thành viên lên kế hoạch công việc, sắp xếp các cuộc hẹn, sự kiện và ghi chú quan trọng, cũng như những việc cần làm trong ngày, tuần hoặc tháng. Một cá nhân có thể xem lịch công tác của mình, và theo dõi lịch làm việc của thành viên khác mà mình quản lý.
Các chức năng chính
 • Thông báo, nhắc lịch (email, sms, tin nhắn)
 • Hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng
 • In sự kiện
 • Ghi nhanh sự kiện
 • Theo dõi lịch cá nhân của thành viên do mình quản lý
 • Mời cá nhân khác tham gia sự kiện
Lịch cá nhân, lịch làm việc

Tin nhắn nội bộ

Chức năng tin nhắn nội bộ hỗ trợ các thành viên sử dụng văn phòng trực tuyến trao đổi thông tin nội bộ một cách nhanh chóng.
Công cụ liên kết với các module truyền thông và cộng tác trong PortalOffice nhằm thông báo cho người tiếp nhận thông tin biết các thông tin mới mà người khác gửi cho mình hoặc thông tin cần xử lý.
Tin nhắn nội bộ Các chức năng chính
 • Thông báo, nhắc lịch (email, sms, tin nhắn)
 • Hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng
 • In sự kiện
 • Ghi nhanh sự kiện
 • Theo dõi lịch cá nhân của thành viên do mình quản lý
 • Mời cá nhân khác tham gia sự kiện

Tin tức & sự kiện

Chức năng quản lý tin tức giúp doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử riêng của doanh nghiệp mà ở đó người sử dụng có thể tìm thấy những thông tin hỗ trợ cho công việc một cách nhanh chóng, chính xác.
Các chức năng chính
 • Quản lý nhóm thông tin
 • Phân quyền cập nhật tin bài theo nhóm tin
 • Quản lý tin chờ duyệt
 • Tìm kiếm
 • Thống kê lượt đọc theo tin bài
Tin tức và sự kiện

Tin nhắn SMS

Chức năng quản lý tin tức giúp doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử riêng của doanh nghiệp mà ở đó người sử dụng có thể tìm thấy những thông tin hỗ trợ cho công việc một cách nhanh chóng, chính xác.
Tin nhắn SMS Các chức năng chính
 • Thông báo về một sự kiện sắp diễn ra
 • Thông báo cần gửi đến tất cả các thành viên ngay lập tức.
 • Thông báo một văn bản mới cần giải quyết
 • Nhắc nhở khi công việc đến hạn…

Thư điện tử

Công cụ cho phép thành viên sử dụng phần mềm thiết lập tài khoản email tích hợp trong phần mềm Văn phòng điện tử PortalOffice. Tại đây người dùng có thể gửi/nhận thư điện tử như các phần mềm khác.
Các chức năng chính
 • Gửi/nhận thư
 • Quản lý email theo nhãn/nhóm quản lý
 • Quản lý email theo email đã gửi, nháp, đã xóa, chưa đọc, đã đọc...
 • Tìm kiếm
 • Quản trị tài khoản email cá nhân
Email