E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Hình thức triển khai

PortalOffice được cài đặt, triển khai và vận hành đơn giản. Phần mềm được cài đặt trên một máy tính - gọi là máy chủ. Các người dùng truy xuất vào văn phòng điện tử thông qua trình duyệt web.

YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Máy chủ cài đặt PORTALOFFICE
  • Hệ điều hành: Window Server 2008/2012...
  • Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2008/2012/2014
  • Cấu hình máy chủ tối thiểu: 8GB, HDD: 60GB
- Người dùng truy cập
  • Thiết bị: Máy tính PC, máy tính xách tay, máy tính bảng...
  • Hệ điều hành: Window, Lixnux, MAC OS, ..
  • Trình duyệt Web: IE, Firefox, Chrome..
Mô hình triển khai văn phòng điện tử

TƯ VẤN TRIỂN KHAI


Dịch vụ tư vấn triển khai sản phẩm được cung cấp miễn phí về tài liệu và tư vấn qua điện thoại, email, skype.
Hình thức triển khai