E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Module Chức năng

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

Quản lý công văn
QUẢN LÝ CÔNG VĂN
Chi tiết

Bao gồm các chức năng: Quản lý Văn bản đến/đi/nội bộ, Hồ sơ công việc, báo cáo...

Quản lý công việc
QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
Chi tiết

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy theo một quy trình nhất định.

Quy trình làm việc
QUY TRÌNH CÔNG VIỆC
Chi tiết

Quy trình được xây dựng cho những công việc được lặp đi, lặp lại nhằm giảm bớt thời gian và chi phí...

Quản lý tài liệu
HỒ SƠ TÀI LIỆU
Chi tiết

Thống nhất quản lý hồ sơ, tài liệu của cơ quan theo đúng chức năng sử dụng, cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Quản lý khách hàng - hợp đồng
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Chi tiết

Quản lý thông tin khách hàng một cách có hệ thống, khoa học nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Quản lý nhân sự
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Chi tiết

Bao gồm các chức năng: quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động, nghỉ phép, quá trình làm việc/học tập, báo cáo...

Quản lý tài sản
QUẢN LÝ TÀI SẢN
Chi tiết

Quản lý tài sản sử dụng theo đơn vị, trạng thái, nhóm công việc/dự án,...

Quản lý văn phòng phẩm
PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM
Chi tiết

Chức năng này cho phép quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý.

CÁC CHỨC NĂNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Lịch cơ quan, lịch công tác
LỊCH CƠ QUAN
Chi tiết

Quản lý nhóm lịch làm việc, tài nguyên như đăng ký phòng hợp, xe ô tô công tác, tạo giấy mời họp...

Lịch cá nhân
LỊCH CÁ NHÂN
Chi tiết

Công cụ giúp thành viên lên kế hoạch công việc, sắp xếp các cuộc hẹn, sự kiện và ghi chú quan trọng, cũng như những việc cần làm trong ngày, tuần hoặc tháng

Tin tức và sự kiện
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chi tiết

Xây dựng trang thông tin nội bộ nhằm cung cấp thông tin, chính sách, sự kiện tới cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Diễn đàn nội bộ
DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI
Tin nhắn nội bộ
TIN NHẮN NỘI BỘ
Chi tiết

Tin nhắn nội bộ là một công cụ giao tiếp giữa các thành viên trong cơ quan với nhau.

Email
WEB MAIL

Là công cụ được tích hợp trong hệ thống để gửi/nhận email.

Chatting
CHATTING
Tin nhắn SMS
TIN NHẮN SMS

Cho phép hệ thống thông báo công việc, sự kiện, tình hình xử lý văn bản... tới người tham gia.

THIỆP ĐIỆN TỬ

Cho phép mọi thành viên có thể gửi các thiệp mừng đến các đồng nghiệp một dễ dàng.

THƯ VIỆN ẢNH

Chức năng này cho phép xây dựng hệ thống các hình ảnh liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ.

KHẢO SÁT & BÌNH BẦU
DANH BẠ CƠ QUAN/CÁ NHÂN

Danh bạ cơ quan cho phép người sử dụng trong hệ thống có thể tìm kiếm, xem và in ấn danh sách các thành viên trong cơ quan.