Quản lý văn bản, tài liệu và hồ sơ công việc

Chức năng quản lý công văn và hồ sơ công việc đã đem lại hiệu quả rất lớn cho quá trình xử lý văn bản đến/đi cho các tổ chức tại Việt Nam. Phần mềm đáp ứng mọi yêu cầu của các đối tượng khách hàng.

QUẢN LÝ KHOA HỌC

Hệ thống được phân chia các hình thức văn bản đến/đi/nội bộ. Cho phép xây dựng các tủ tài liệu để lưu trữ một cách khoa học. Hệ thống cho quản lý văn bản của các khối Đảng/Đoàn.

KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

Cho phép kiểm soát tình hình xử lý văn bản một cách chặt chẽ từ khi tiếp nhận xử lý đến khi hoàn thành. Hệ thống có các dạng báo cáo đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

TÍCH HỢP ĐA DẠNG

Hệ thống văn bản được tích hợp nhiều ứng dụng tiên tiến: Microsoft Office, Chữ ký số...

Ưu điểm

Các luồng xử lý văn bản được thiết kế động, người dùng rất dễ dàng sử dụng.

Có thể xuất các loại báo cáo khác nhau. Báo cáo công việc cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng dự án...

Có thể chỉnh sửa phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

feature img
feature img

Văn bản đến

- Quy trình xử lý văn bản đến linh động.

- Kiểm tra thời gian/tiến độ xử lý văn bản đến.

- Tìm kiếm và lọc văn bản dễ dàng.

- Sắp xếp văn bản theo tủ cá nhân, tủ phòng, tủ cơ quan.

- Hệ thống báo cáo đa dạng.

Văn bản đi

- Theo dõi văn bản đi trả lời cho văn bản đến

- Hệ thống cấp số văn bản linh động

- Đăng ký xin số văn bản

- Lập phiếu dự thảo văn bản theo mẫu

- Tìm kiếm và lọc văn bản dễ dàng

- Báo cáo đa dạng

feature img
feature img

Văn bản nội bộ

- Quản lý văn bản ban hành nội bộ.

- Hệ thống văn bản đến/đi của phòng/ban

- Hệ thống báo cáo nội bộ

- Quản lý sổ văn bản riêng biệt

Hồ sơ công việc

- Quy trình xử lý khép kín

- Quản lý các hạng mục công việc nhỏ

- Theo dõi tình hình xử lý công việc

- Báo cáo và đánh giá kết quả công việc

- Tìm kiếm công việc theo các tiêu chí khác nhau

- Quản lý văn bản liên quan, các cá nhân/phòng/ban tham gia xử lý

- ...

feature img
feature img

Hệ thống báo cáo

- Báo cáo đa dạng

- Báo cáo tình hình xử lý văn bản theo từng phòng/ban, cá nhân: quá hạn, đúng hạn, trước hạn...

- Xây dựng các mẫu báo cáo theo yêu cầu

Chức năng hỗ trợ

- Xem văn bản Word, Excel, PDF trực tuyến

- Soạn thảo tài liệu Microsoft Word trực tuyến

- Tích hợp chữ ký số

- Tích hợp hệ thống liên thông Văn bản quốc gia

- ...

feature img

GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Tầng 3, số 198 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

024.62824368

contact@vss.com.vn