E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Chức năng Quản lý công văn

Module Quản lý văn bản bao gồm các chức năng quản lý hồ sơ công việc (xử lý văn bản) và quản lý công văn. Module này đã đảm bảo tin học hoá phần lớn các quá trình phân công công việc, xử lý công văn một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

Mục đích sử dụng:

 • Tin học hoá quá trình lưu trữ và xử lý văn bản.
 • Tự động hoá các quá trình nhận - gửi văn bản: Email, Fax,…
 • Hỗ trợ ban lãnh đạo theo dõi, đánh giá công việc.
 • Lưu trữ văn bản an toàn, tìm kiếm dễ dàng, tiết kiệm chi phí.

Chức năng chính:

 • Quản lý văn bản đến
 • Quản lý văn bản đi
 • Quản lý văn bản nội bộ
 • Quản lý công việc
 • Theo dõi tình trạng đọc văn bản
 • Theo dõi tình trạng xử lý văn bản
 • Báo cáo
 • Quản trị chức năng công văn

Quản lý công văn, hồ sơ công việc