E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Quản lý công việc

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh theo một quy trình nhất định. Từ công đoạn người quản lý giao việc cho nhân viên, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc….Sử dụng chức năng này nhằm giám sát và kiểm soát các công việc đang thực hiện, đã quá hạn một cách chặt chẽ và khoa học.

Chức năng chính:

  • Giao việc
  • Thực hiện công việc
  • Theo dõi công việc
  • Ghi và xem báo cáo
  • Quản lý dự án
  • Xây dựng dự án mẫu
  • Quản lý tài liệu dự án
  • Tìm kiếm công việc/dự án
Quản lý công việc, báo cáo công việc