Giải pháp quản lý công việc thông minh
Work smarter, not harder

Bạn đã dành quá nhiều thời gian để quản lý công việc với các công cụ lỗi thời và rời rạc. Hãy sử dụng Quản lý công việc của PortalOffice để làm việc hiệu quả hơn. Một giải pháp hợp nhất cho bạn.

home img

TỐI ƯU HÓA SỰ HIỆU QUẢ

Các tính năng thông minh giúp tối ưu hóa các dự án, công việc ưu tiên, giảm chi phí - thời gian do các công việc bị đứt đoạn.

TĂNG TỐC CHẤT LƯỢNG

Các công việc rời rạc và thủ công làm chậm sự phát triển của bạn. Quản lý công việc giúp bạn quản lý công việc chặt chẽ, dễ dàng và tăng năng suất lao động.

KẾT NỐI CON NGƯỜI

Kết nối mọi cá nhân, bộ phận theo một thể thống nhất giải quyết mọi vấn đề phức tạp nhất.

Ưu điểm

Thể hiện chi tiết từ công việc nhỏ đến công việc lớn, chi tiết từng cá nhân/vai trò tham gia công việc.

Có thể xuất các loại báo cáo khác nhau. Báo cáo công việc cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng dự án...

Có thể chỉnh sửa phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

feature img
feature img

Quản lý dự án

- Xây dựng kế hoạch công việc. Hợp nhất các công việc.

- Quản lý các yêu cầu cụ thể.

- Quản lý tài nguyên sử dụng: Tài liệu, văn bản, tài chính...

- Sắp xếp công việc khoa học

- Xây dựng các mẫu dự án phục vụ cho việc tái sử dụng

Quản lý công việc

- Quản lý công việc theo từng vai trò tham gia

- Thiết lập lịch làm việc với các thành viên tham gia

- Hệ thống cảnh báo và nhắc việc

- Xây dựng mẫu công việc

- Tìm kiếm công việc theo các tiêu chí khác nhau

- Đánh giá chất lượng công việc theo thang điểm

- Xây dựng các mẫu dự án phục vụ cho việc tái sử dụng

- Gia hạn, chuyển giao công việc...

feature img
feature img

Hệ thống báo cáo

- Báo cáo dự án.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo từng cá nhân, từng bộ phận với nhiều tiêu chí: quá hạn, đúng hạn, trước hạn...

- Biểu đồ Gantt

- Xây dựng các mẫu báo cáo theo yêu cầu

GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Tầng 3, số 198 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

024.62824368

contact@vss.com.vn