E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Quản lý nhân sự

Các chức năng chính:

 • Quản lý thông tin của nhân viên
 • Quản lý nhân viên theo phòng ban
 • Quản lý ngày phép của nhân viên
 • Quản lý hợp đồng của nhân viên
 • Quản lý quá trình làm việc của nhân viên
 • Xem thông tin chi tiết của nhân viên
 • Xem thông tin nghỉ phép của từng nhân viên
 • Xem danh sách sinh nhật của nhân viên theo tháng
 • Xem danh mục tất cả phòng ban
 • Thông báo sinh nhật
 • Báo cáo.
 • ...
Quản lý nhân sự