E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Quản lý tài sản nâng cao

Chức năng quản lý tài sản giúp các công ty xây dựng, xây lắp thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản: Đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng,... Chức năng này cho phép tự động tổng hợp báo cáo tài sản sử dụng, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

Các chức năng chính:

 • Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban/bộ phận sử dụng. Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.
 • Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết của tài sản như năm sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, xuất xứ sản phẩm, đặc tính của tài sản, nguyên giá, ...
 • Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản đang cho thuê hoặc đi thuê.
 • Theo dõi tài sản đơn vị tự mua sắm, được biếu tặng, viện trợ tài trợ.
 • Lên báo cáo công khai về tình hình sử dụng tài sản tại đơn vị.
 • -…
Hỗ trợ lập các phiếu liên quan tới thuyên chuyển thiết bị tài sản, quá trình sửa chữa thiết bị tài sản và các phiếu liên quan tới quá trình sử dụng thiết bị tài sản.
 • Yêu cầu
 • Điều động
 • Bàn giao
 • Báo sự cố
 • Kiểm tra
 • Sửa chữa
 • Nghiệm thu
 • Kiểm kê
 • Kiểm định
 • Bảo hiểm
 • Cấp nhiên liệu
 • Cho phép theo dõi lịch sử, tình trạng của từng đề xuất xét duyệt trang cấp tài sản.
 • Cho phép đơn vị cấp dưới lập đề nghị trang cấp tài sản và gửi cấp trên phê duyệt.
 • Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản.
 • Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.
 • Cho phép theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị: tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên/nhiên liệu, phục vụ được bao nhiêu đơn vị,...v
 • Giúp người sử dụng theo dõi lịch sử dụng chi tiết của thiết bị/ tài sản theo từng tuần, để có thể yêu cầu và điều động thiết bị hợp lý, tránh chồng chéo.