E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62.82.43.68 |

Chức năng theo yêu cầu triển khai

Đối với các doanh nghiệp có những đặc thù riêng, qui trình quản lý có sự khác biệt thì các giải pháp thông thường không đáp ứng được. Nên việc thiết kế một giải pháp phần mềm để có thể đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp trở nên cần thiết.
Từ những nhu cầu đó, chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp tích hợp trong Văn phòng điện tử PortalOffice để khách hàng đạt được mục tiêu trong quản lý và điều hành.

CÁC TÍNH NĂNG TÍCH HỢP

Quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý Nhân Sự cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty: Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý hồ sơ nhân viên, chế độ chính sách, BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập, chấm công, Tính lương...
Xem tiếp +

Quản lý tài sản

Module Quản lý tài sản có chức năng giúp quản lý số tài sản hiện có, tình trạng của mỗi loại tài sản cũng như thông tin chi tiết của từng tài sản. Cho phép người quản lý có thể điều động, theo dõi lịch trình, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình xử lý.
Xem tiếp +

Báo cáo KPI

Báo cáo KPI trong văn phòng điện tử PortalOffice cho phép lập các mẫu báo cáo KPI, các thành viên gửi báo cáo theo từng thời điểm theo mẫu báo cáo đã đưa ra theo quy định.
Xem tiếp +