Văn phòng điện tử

Giải pháp chuyển đổi số và quản lý công việc thông minh.

Doanh nghiệp 4.0

Hướng đi doanh nghiệp 4.0

Chuyển đổi kỹ số, mở rộng quy mô và tối ưu hóa các hoạt động thủ công. Nền tảng công nghệ hiện đại, Văn phòng điện tử PortalOffice cho phép bạn dễ dàng số hóa các quy trình kinh doanh để tối ưu hóa doanh nghiệp.

TỐI ƯU HÓA

TỐI ƯU HÓA

Các tính năng thông minh giúp tối ưu hóa các dự án, công việc ưu tiên, giảm chi phí - thời gian do các công việc bị đứt đoạn.

TĂNG TỐC
CHẤT LƯỢNG

TĂNG TỐC
CHẤT LƯỢNG

Các công việc rời rạc và thủ công được thay thế bằng hệ thống quản lý chặt chẽ, dễ dàng và tăng năng suất lao động.

CHUẨN HÓA
THÔNG TIN

CHUẨN HÓA
THÔNG TIN

Xây dựng hệ thống cơ sở dùng chung, sắp xếp khoa học và an toàn.

GIẢI PHÁP

CÁC GIẢI PHÁP

CÔNG VIỆC - DỰ ÁN

Bạn đã dành quá nhiều thời gian để quản lý công việc với các công cụ lỗi thời và rời rạc. Hãy sử dụng Quản lý công việc của PortalOffice để làm việc hiệu quả hơn. Một giải pháp hợp nhất cho bạn.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Xây dựng các quy trình và xử lý quy trình điện tử nhằm kiểm soát công việc được thực hiện theo quy định, chính sách.

QUẢN LÝ - CÔNG VĂN

Cho phép kiểm soát tình hình xử lý văn bản một cách chặt chẽ từ khi tiếp nhận xử lý đến khi hoàn thành. Hệ thống có các dạng báo cáo đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Trong bất cứ doanh nghiệp, tổ chức, nhóm làm việc, PO chắc chắn rằng chỉ có những ai được phân quyền mời có thể truy cập, chia sẻ tài liệu với thông tin chính xác khi họ cần ở bất cứ đâu.

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện bao gồm các tính năng: Tuyển dụng, Đào tạo, hồ sơ nhân viên, chế độ chính sách, Bảo hiểm, thuế thu nhập, chấm công, Tính lương...

CHIA SẺ KẾ HOẠCH

Kết nối các thành viên ý thức được các cuộc hẹn và công việc quan trọng với Lịch làm việc. Sắp xếp các cuộc gặp, sự kiện và gửi thông báo, cảnh báo cho các thành phần tham gia.

Hơn  

DỰ ÁN

Hơn  

KHÁCH HÀNG

Hơn  

GIỜ HỖ TRỢ

LÝ DO SỬ DỤNG PORTALOFFICE

01 CỐT LÕI CỦA PHẦN MỀM

PO được xây dựng từ nhu cầu thực tế của các tổ chức, doanh nghiệp Việt và đã và đang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

02 KHẢ NĂNG TÙY BIẾN

Có thể chỉnh sửa phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể của từng đơn vị. Ngoài ra chúng tôi nhận xây dựng module nghiệp vụ đặc thù của từng đơn vị để tích hợp vào hệ thống riêng.

03 TÍCH HỢP VÀ MỞ RỘNG

PO được tích hợp nhiều ứng dụng bên thứ 3 với Open API như: Microsoft Office, Chữ ký số, OTP, máy chấm công,...

04 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý, PO được phát triển liên tục với chức năng cao cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image