Báo cáo công việc

cung cấp Giải pháp tốt nhất cho quản trị doanh nghiệp

Chuyển đổi số doanh nghiệp

Lý do sử dụng PortalOffice

PORTALOFFICE

CỐT LÕI CỦA PHẦN MỀM

PO được xây dựng từ nhu cầu thực tế của các tổ chức, doanh nghiệp Việt và đã và đang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

KHẢ NĂNG TÙY BIẾN

Có thể chỉnh sửa phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể của từng đơn vị. Ngoài ra chúng tôi nhận xây dựng module nghiệp vụ đặc thù của từng doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG TIN DÙNG

Sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý, PO được phát triển liên tục với chức năng cao cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Two Girls working together

Sản phẩm phù hợp được thiết kế cho mọi khía cạnh nhu cầu của Doanh nghiệp & từng cá nhân.

100 +
Dự án

Các dự án được triển khai thành công.

1.000 +
Khách hàng tin dùng

Hiệu quả ứng dụng luôn là ưu tiên hàng đầu.

1000+ khách hàng tin dùng

PORTALOFFICE